Yardımcı Doçent Dr. Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1227
sahinyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Fatma BAĞDATLI CAM
Anabilim Dalı Başkanı Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1226
fbcam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
Anabilim Dalı Başkanı Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1228
hbilici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ali BORA
Arkeoloji Bölümü

aliborabora@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi İzzettin ELALMIŞ
Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
ielalmis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sinan PAKSOY
Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
sinanpaksoy@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0378 501 10 00 Dahili-1070 Belge Geçer: E-posta: arkeoloji@bartin.edu.tr

Copyright Footer