2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Kaydı/Kayıt Yenileme Kılavuzu

Önlisans, lisans ve lisansüstünde öğrenim gören tüm öğrenciler 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında ders kaydı yapacaklardır. 

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: htyww

Copyright Footer