Tanıtım

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2016 Yılı itibarı ile lisans programına başlamıştır. Bölüm lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Arkeoloji bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve Arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final tarihleri bölüm tarafından ilan edilir. Mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazeretleri olması halinde Bölüm Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Lisans eğitimleri sırasında öğrenciler, arazi çalışmalarına ve bölüm tarafından yürütülen kazılara katılabilmekte, derslerde öğrendiklerini arazi çalışmalarıyla pekiştire bilmektedirler. Lisans eğitimlerinin yapıldığı Arkeoloji Bölümünde 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Tel: 0378 501 10 00 Dahili-1070 Belge Geçer: E-posta: arkeoloji@bartin.edu.tr

Copyright Footer