Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı
sahinyildirim@bartin.edu.tr
0378 501 10 00 Dahili No: 1227 

                                                                                                                                     


                                                                                                                                                               
                                                                           Doç. Dr. Farma BAĞDATLI ÇAM                                                           Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
                                                                                Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                       Bölüm Başkan Yardımcısı
                                                                                    fbcam@bartin.edu.tr                                                                               hbilici@bartin.edu.tr
                                                                           0378 501 10 00 Dahili No: 1226                                                            0378 501 10 00 Dahili No: 1228

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: htyww

Copyright Footer