Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı
sahinyildirim@bartin.edu.tr
0378 501 10 00 Dahili No: 1227 

                                                                                                                                     


                                                                                                                                                              
                                                                                   Yrd. Doç. Dr. Ali BORA                                                         Yrd. Doç. Dr.  Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
                                                                                 Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                       Bölüm Başkan Yardımcısı
                                                                                 aliborabora@bartin.edu.tr                                                                            hbilici@bartin.edu.tr
                                                                                                                                                                                              0378 501 10 00 Dahili No: 1228

Tel: 0378 501 10 00 Dahili-1070 Belge Geçer: E-posta: arkeoloji@bartin.edu.tr

Copyright Footer