Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
Üniversiteniz Arkeoloji Bölümü bünyesinde 2017 yılından itibaren  “Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması ” Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile gerçekleştirilecektir. Proje Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülecektir.

Tel: 0378 501 10 00 Dahili-1070 Belge Geçer: E-posta: arkeoloji@bartin.edu.tr

Copyright Footer