Misyon ve Vizyon

Misyon

Bölümümüz evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, arkeolojik verileri sentezleyerek yorumlayabilen, teknolojik gelişmeleri mesleğinde kullanma becerisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğini yürütebilecek nitelikleri barındıran arkeologlar ve bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.  Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkartabilecek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle korumayı ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.Vizyonu

Vizyonumuz, Ulusal ve uluslararası platformlarda başarılarıyla övünç duyulan, ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkan ve bilimde daha iyi noktalara ulaşmasında katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır. Ayrıca üniversitemizin bulunduğu Bartın İlinin sınırları içerisinde yer aldığı Antik Paphlagonia Bölgesinin arkeolojisini ortaya koymak önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Tel: 0378 501 10 00 Dahili-1070 Belge Geçer: E-posta: arkeoloji@bartin.edu.tr

Copyright Footer